Choose your language:
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

O nás

Společnosti Green-Zones GmbH a GEM mbH se sídlem v Berlíně, Německu, jsou činné v oblasti klimatu a životního prostředí - informace, poradenství a obchod.

Společnost Green-Zones GmbH se zabývá prachovými částicemi a tématem ekologických zón, společnost GEMB mbH povinným i dobrovolným emisním obchodováním.

Green-Zones GmbH je zapsána v obchodním rejstříku u německého městského soudu v Berlíně Charlottenburku pod značkou HRB 101917.

GEMB mbH je společností s ručením omezeným pro management emisí a poradenství a je zapsána v obchodním rejstříku u německého městského soudu v Berlíně Charlottenburku pod značkou HRB 101917.

Green-Zones

Green-Zones informuje prostřednictvím svých portálů www.green-zones.eu, www.umwelt-plakette.de www.crit-air.fr, www.umwelt-pickerl.at, www.ecosticker.dk, www.lez-belgium.be a www.blaue-plakette.de o tématech prachových částic a oxidů dusíku v životním prostředí a přibývajících omezeních dopravy v evropských státech, která vznikají v souvislosti se zřizováním ekologických zón/LEZ.

Neboť informace o stálých a na povětrnostních podmínkách závislých ekologických zónách (dočasných ekologických zónách) v Evropě a v konkrétních státech nejsou podávány centrálně a dle našeho názoru navíc nedostatečně, informuje o nich podrobně společnost Green-Zones. nejen na hlavní webové stránce www.green-zones.eu, ale i na dalších téměř 40 dalších webových stránkách ve 23 jazycích a prostřednictvím aplikace Green-Zones v 5 jazycích zdarma.

Náklady na personál, překlady a provoz webových stránek a aplikace Green-Zones, jakož i na rozsáhlou rešerní činnost a redakční práci na denních novinkách pokrýváme z poplatků za zprostředkování plaket prachvoých částic a ekologických plaket pro soukromé osoby a podnikatele.

V současné době se jedná o německou ekologickou plaketu, francouzskou plaketu Crit´Air, rakouskou plaketu Umwelt-Pickerl, belgický Registry-Sticker, evropskou E-plaketu a dánský EcoSticker. Téměř všechny tyto plakety jsou povinné pro příslušné národní ekologické zóny.
Další národní plakety budou následovat v příštích letech, např. španělská Distintivo Ambiental, německá modrá plaketa (plaketa oxidů dusíku) a česká emisní plaketa.

Emissionshändler.com

Emissionshändler.com je činná v oblasti povinného emisního obchodování v Polsku, Německu a Rakousku, a to prostřednictvím portálů www.emissionshaendler.com a www.handel-emisjami.pl. Od prosince 2005  obchoduje Emissionshändler.com pro podnikatele na různých energetických burzách v Evropě  a v bilaterálním obchodním styku s právy na emise CO2 (nákup, prodej, výměna).