Choose your language:
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

To jest aplikacja Green-Zones!

Gdzie leżą Zielone Strefy Ekologiczne? Jakie zakazy wjazdu, jakimi typami pojazdów i w jakie dni tygodnia są obowiązujące? Jakie plakietki istnieją i jak można je zamówić?

Zakup francuskiej, niemieckiej, austriackiej, duńskiej lub innej europejskiej Plakietki Ekologicznej często jest niewystarczający. 
Decydująca w wielu przypadkach jest wiedza o tym jaki kolor albo jaka klasa winiety/plakietki może aktualnie wjechać do krajowej Strefy Ekologicznej. Równie ważnym jest, jakiego dnia o których godzinach obowiązuje zakaz wjazdu do stałych i niezmiennych lub czasowych, uzależnionych od pogody, Strefach Ekologicznych dla 17 różnych typów pojazdów.
Aby móc odpowiedzieć na te pytania, potrzebna jest dodatkowa usługa informacyjna, która zostaje udostępniona bezpłatnie do korzystania w postaci aplikacji Green-Zones.

Smartphone EN
Smartphone EN
Smartphone EN
Smartphone EN

Wymogi co do ruchu logistycznego i gospodarczego oraz turystycznego ruchu autobusowego i indywidualnego w Europie

Właściwie każde przedsiębiorstwo logistyczne i spedycyjne, ale także turystyczne związane z ruchem autobusowym i indywidualnym, planując swoje trasy przejazdu przez oraz w okolicy stref ekologicznych zadaje sobie często następujące pytania:

 • Jaką winietę/plakietkę otrzymują przy pierwszej rejestracji dane typy pojazdów z danym rodzajem napędu?
 • Jaka winieta/plakietka obowiązuje w danym kraju i jakie pojazdy mogą wjeżdżać do danych stref ekologicznych z lub bez winiety w określonych porach dnia?
 • Jakie winiety/plakietki obowiązują przy określonej pogodzie w danej strefie oraz które krajowe i lokalne regulacje szczegółowe obowiązują w danych strefach ekologicznych w Europie?
 • W jaki sposób można przestrzegać różnych reguł dojazdu określonych w danym języku kraju bez błędnego ich rozumienia oraz rozpoznawać granice stref ekologicznych, jeżeli nie są one oznaczone?
 • Kiedy i w jaki sposób czasowemu lub trwałemu zaostrzeniu podlegają reguły obowiązujące w strefie ekologicznej ZPA i ZCR oraz wprowadzane krótkotrwałe i tymczasowe zakazy wjazdu dotyczące europejskich ulic i autostrad?
 • Jak można odpowiednio wcześnie rozpoznać możliwe stałe lub czasowe zakazy wjazdu dla diesli lub strefy z zakazami dla diesli?
 • W jaki sposób można rozpoznawać ogólne związki geograficzne pomiędzy istniejącymi strefami ekologicznymi oraz przestrzegać informacji na temat nowych europejskich stref ekologicznych?
 • W jaki sposób, gdzie oraz w jakich godzinach można objechać strefy ekologiczne oraz jakie kary pieniężne za naruszenie obowiązują w danych krajach i strefach ekologicznych?

Aby uzyskać odpowiedzi na postawione powyżej pytania oraz aby móc otrzymać informacje na temat statusu każdej ze stref ekologicznych w czasie rzeczywistym oraz od godz. 20:00 również na następny dzień podróży, należy skorzystać z aplikacji Green-Zones. Dzięki niej użytkownik otrzyma wszelkie istotne dane na temat wszystkich stref ekologicznych, w których obowiązkowe jest posiadanie plakietki ekologicznej. Ponadto podróżujący uzyskuje w ten sposób niezależność od lokalnych źródeł informacji w języku danego kraju.

Tablet EN
Tablet EN
Tablet EN
Tablet EN

Jak działa aplikacja Green-Zones

Aplikacja Green-Zones opiera się na bazie danych Green-Zones zawierającej odpowiednie krajowe i lokalne regulacje oraz dodatkowo uwzględniającej aktualizacje zakazów wjazdu i stałych blokad plakietek i winietek, które dotychczas były w danej strefie ekologicznej dozwolone.

W przypadku francuskich stref ekologicznych ZPA i ZCR baza danych zawiera dodatkowo dzienne raporty dotyczące statusu przekazywane przez lokalne francuskie organy. Raporty te mogą mieć wpływ na ewentualne ograniczenia i blokady spowodowane pogodą w danym lub następnym dniu.

W przypadku trwałych lub czasowych zakazów dla poszczególnych kolorów plakietek w innych krajach lub także tworzenia ewentualnych stref zakazu wjazdu dla diesli w Niemczech,  do bazy danych Green-Zones będą wprowadzane codziennie odpowiednie informacje.

Smartphone EN
Smartphone EN
Smartphone EN
Smartphone EN

Najważniejsze funkcje główne aplikacji Green-Zones

Do najważniejszych funkcji głównych aplikacji Green-Zones należą:

 • Szczegółowe zestawienie wszystkich reguł i wyjątków obowiązujących w każdej strefie ekologicznej w Europie, w której obowiązkowe jest posiadanie odpłatnej plakietki lub winiety.
 • Szczegółowe zestawienie wszystkich dostępnych plakietek i winietek, które można nabyć w Europie oraz informacje, jakie typy pojazdów oraz normy UE mogą je otrzymać do określonej pierwszej daty rejestracji
 • Oparty na danych geodezyjnych system map pokazujących granice wszystkich stref ekologicznych w formie danych obrazkowych z interaktywną opcją przybliżania (W aplikacji na stronach Green-Zones dostępne od 03.07.2017. Na smartfony z Androidem dostępne od 17.07.2017. Dla iOS dostępne od 01.08.2017)
 • Codzienne przesyłanie raportów dotyczących statusu przesyłanych przez lokalny organ do spraw ochrony środowiska w celu ustalenia uprawnień do wjazdu na następny dzień
 • Wskazywanie do 5 poziomów ostrzeżeń przed alarmami smogowymi, aby odpowiednio wcześnie móc przewidzieć zakazy wjazdu z winietami Crit'Air do określonych francuskich Stref Ekologicznych.
 • Łatwa możliwość zamawiania wszystkich europejskich plakietek i winiet ekologicznych poprzez aplikację Green-Zones.
Tablet EN
Tablet EN
Tablet EN
Tablet EN

Kto w jakim zakresie może korzystać z aplikacji Green-Zones?

Korzystanie z aplikacji Green-Zones ofertowane jest bezpłatnie na czas nieokreślony wszystkim zainteresowanych użytkownikom smartfonów i komputerów PC. Dodatkowe funkcje mogą w przyszłości być ewentualnie oferowane jako odpłatne zakupy w aplikacji.

Dla kupców plakietek/winiet w Green-Zones aktualizacje z dodatkowymi funkcjami będą udostępniane bezpłatnie. Gdy aktualizacja z dodatkowymi funkcjami będzie dostępna, to zostanie ona udostępniona klientom Green-Zones za pomocą kodu.

Od 03.07.2017 aplikacja Green-Zones jest dostępna i może z niej korzystać w postaci aplikacji webowej jak i na smartfonach!

Z aplikacji Green-Zones można od 03.07.2017 korzystać na komputerach z pełnej funkcjonalności na stronach Green-Zones, Crit-Air, EcoSticker, Pakietki Ekologicznej (Umwelt-Plakette) oraz Pickerl w 5 językach: niemieckim, angielskim, francuskim, hiszpańskim i polskim.

Od 14.07.2017 aplikacja Green-Zones na Androida jest gotowa do pobrania w skepie Play Store. Dla iOS aplikacja Green-Zones jest dostępna do pobrania w App Store od 11.09.2017.