Čeština
Deutsch
English
Français
Choose a language Choose a language

Přichází česká emisní plaketa!

Veškeré informace o plánovaných ekologických zónách

Od roku 2018/2019 bude emisní plaketa nejdříve zavedena v Praze!
Od roku 2018/2019 budou i v České republice zavedeny tzv. emisní plakety, které budou povinné pro osobní a nákladní vozidla, autobusy a motocykly.

Od tohoto data mohou česká města na svém území zřídit tzv. nízkoemisní zóny (ekologické zóny), k čemuž se již zavázalo hlavní město Praha.
Zavedení nízkoemisních zón se řídí § 14 zákona č. 201/2012 sb., o ochraně ovzduší, a nařízením vlády č. 56/2013 sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách.

Předpokládá se, že vozidla emisní třídy EURO 3 (žlutá plaketa) budou mít vjezd do nízkoemisních zón povolen jen do 31. 12. 2019, tak jako plánuje hlavní město Praha. Od 1. 1. 2020 budou mít i do dalších měst pravděpodobně vjezd povolena pouze vozidla se zelenou emisní plaketou. Konečné rozhodnutí o zákazu vjezdu vozidlům se žlutou emisní plaketou je v kompetenci jednotlivých obcí.

Zavedení nízkoemisních zón na území obcí v ČR se řídí právními předpisy. Konkrétní podmínky ekologických nízkoemisních zón stanoví obce prostřednictvím obecně závazných nařízení, která určí velikost a hranice nízkoemisní zóny.
Dopravní značky nízkoemisních zón uvádějí, která vozidla mají vjezd do zóny zakázán a naopak zobrazují plakety, které k vjezdu do zóny opravňují. Konec nízkoemisní zóny bude opět označen příslušným dopravním značením.
Vjede-li vozidlo, které nemá příslušnou plaketu do nízkoemisní zóny, dopouští se přestupku, za nějž lze uložit pokutu 1 500-2 500 Kč (55-95 euro).

Vozidla, jejichž majitelé mají trvalé bydliště v nízkoemisní zóně, nemusejí na svém vozidle mít umístěnu emisní plaketu a nemusejí ji ani vlastnit. Výjimky se dále týkají např. vozidel záchranné služby, vozidel určených k přepravě poštovních zásilek, vozidel určených k přepravě odpadu, komunálních vozidel a vozidel přepravujících zdravotně postižené osoby.

Další aktuální informace budeme průběžně uveřejňovat na těchto stránkách.

Pozor: Emisní plaketa je autorským majetkem EES European Eco Service GmbH. Použití pro soukromé účely povoleno. Jakékoli komerční využití je možné pouze s písemným souhlasem EES European Eco Service GmbH.

O nás
Green-Zones poskytuje na 40 evropských webových stránkách ve více než 20 jazycích informace o tématech týkajících se prachových částic/oxidů dusíku, životním prostředí a CO2, o přibývajících omezeních dopravy v evropských státech a zřizování ekologických zón   ...
Prachové částice a oxidy dusíku – především z dieslových motorů vozidel – jsou důvodem, proč je v Evropě stále vice ekologických zón a plaket. Kdo by chtěl vědět, jak a kde působí oxidy dusíku, kdo je za ně odpovědný a jak škodí našemu zdraví, může se podrobněji informovat zde ...
[Bitte in "Tschechisch" übersetzen:] Wir geben Ihnen den Überblick über die verschiedenen Plakettenarten, die bei Feinstaub-, Stickoxid-, Elektro-, CO2- und Umweltthemen durch nationale Behörden eingesetzt werden. Wir besorgen Ihnen die notwendigen Plaketten und Vignetten der jeweiligen Länder in Europa ...